Skybaserte løsninger

Vi tilbyr skybaserte og gode løsninger tilpasset din bedrift.

Webfakturing - enkel fakturering som du kan gjøre selv.

AutoCollect
- automatisk håndtering av purringer og inkasso.

Paperless klientaksess
- tilgang til digitaliserte bilag via internett.

Paperless Company Inbox - effektivisere og automatisere mottak av bilag og faktura.

Expense reiseregning - web basert reiseregnings- og utleggsrefusjonssystem.

Absence - web basert registreringssystem for ferie- og fraværsregistrering.

Severa
- web basert løsning for prosjektoppfølging og timeregistrering.