Severa - Time og Prosjektstyring

Web basert løsning for håndtering av tjenester/prosjekter fra salg til fakturering. Fokus på prosjektoppfølging og timeregistrering.

  • Full kontroll på timer og fravær.
  • Send PDF faktura basert på timer og utlegg/materialer direkte fra systemet.
  • Prosjektoppfølging inkluderer: aktiviteter og faser, ressursallokeringer, tidsestimater og fullføringsgrad.
  • Tid- og kostnadsbesparelse med integrert løsning
  • Automatiserte prosesser: Tilbud -> Prosjekt -> Timeregistrering/utlegg/materialer -> Fakturering -> Rapportering
  • Grafiske- og tabellrapporter på Prosjekt/Timer/Brukere/Økonomi/Kunder. Kan enkelt eksporteres til Excel/PDF.
  • Fast-/timebasert fakturering, fleksible prismodeller
  • Støtte for nordiske språk + engelsk på brukernivå
  • Integrasjon med Office 365, Outlook/Exchange, Google kalender