Andre tjenester

  • Budsjettering
  • Firmaregistrering/selskapsetablering
  • Bistand ved møter
  • Andre administrative rutiner på forespørsel
  • Gjennomgang av rutiner og kontrollsystemer
  • Butikkløsning
  • Håndverksløsning
  • Vikar