Tjenester

Kundeporteføljen omfatter mer enn 200 bedrifter. Disse spenner fra enkeltforetak til konsern, og representerer de fleste bransjer. Som eksempel; eiendomsselskap, konsulenter, investorer, handelsforetak, håndverkere, advokater, varetransport, it-bedrifter, kunstnere, serveringssteder, leger, rengjøring, frisører mm

Disse bransjene gir oss muligheten til å sørge for at vi til enhver tid er oppdatert på og kompetente til nær sagt alle typer oppdrag. Vi har dessuten i kraft av mange forskjellige kunder et godt samarbeid med mange revisjonsfirmaer.

Kostnader knyttet til regnskap er i stor grad avhengig av rutiner og ryddighet. Vi tilbyr uansett våre tjenester til konkurransedyktige priser. En gjennomgang ved oppstart med kunden om hensiktsmessig opplegg, og enighet om hvem som gjør hva, er den beste kostnadskontrollen.

Regnskapsføring

Vi benytter Visma DI til føring av regnskap, og ved hjelp av denne fleksible programvaren lager vi de rapportene som er ønskelige for din bedrift.

Fakturering

Faktura lages direkte i Visma DI og sendes til dine kunder, eller du har muligheter til å ordne dine fakturaer selv i vårt system gjennom Webfakturering.

Purring/Renteberegning

Vi besørger også purringer på forfalte fakturaer og sørger for å tillegge renter og gebyr. I tillegg kan vi oversende til inkassoselskap.

Lønn

Basert på opplysninger fra deg kjører vi lønn, sender lønnsslipper og A-meldinger. Skatteoppgjør og årsoppgjør gjøres på Visma Lønn.

Årsregnskap

For de virksomheter som er revisjonspliktige leverer vi regnskapet ferdig avstemt og klargjort for revisjon. Vi påtar oss også fullstendig årsoppgjør og besørger utfylling av nødvendige ligningspapirer. Til årsoppgjørene benyttes programvaren Maestro.

Rådgivning

Vi bistår gjerne ved alle typer regnskapsmessige spørsmål, også styrearbeid og rettshjelp.

Ta kontakt med oss på tlf 23 28 19 60 eller på nripost@nri.as

Selvangivelser

Vi fører selvangivelser for både personlige og næringsdrivende basert på opplysninger fra den enkelte kunde.