Absence - Ferie og fravær

Absence er en web basert løsning på ferie- og fraværsregistrering. Løsningen gjør det enkelt for ansatte å føre sitt fravær enten det er egenmelding, sykemelding, ferieønske, permisjonsforespørsel eller korttidsfravær.

  • Enkelt og tilgjengelig
  • Støtte for regelverk
  • Ansatte har full oversikt til enhver tid
  • Den ansatte får beskjed dersom registreringen ikke er «gyldig», f.eks. dersom legeerklæring må forevises, barnet har blitt for gammelt til å ha krav på å være hjemme om syk, feriedager brukt opp. Osv.
  • Enkel administrering av ferieavvikling sparer tid for bedriften, både på registrering og godkjenning
  • Redusert risiko for feilregistrering
  • Korrekte ferie- og fraværsrapporter
  • App for fraværsregistrering
  • Kommunikasjon mot lønnssystemet