Rådgiving

  • Utarbeidelse av stiftelsesdokument og vedtekter
  • Analyse av finansiell struktur, likviditet, kontantstrøm m.m.
  • Finansiell restrukturering, nedskrivninger og lignende
  • Vurdering av skattemessige konsekvenser
  • Regnskapsanalyse
  • Risikoanalyse
  • Regnskapet som beslutningsunderlag og styringsverktøy
  • Samtalepartner