Regnskap

  • Bilagsbehandling
  • Avdelingsregnskap
  • Prosjektregnskap
  • Remittering
  • Kontrollarbeid/avstemminger
  • Rapportering med grafer og kommentarer
  • Utarbeidelse/innsending av mva-oppgaver