Paperless - klientaksess

Med Paperless kan du digitalisere alle dine bilag og dokumenter slik at de ligger trygt lagret på en maskin/server. Ved å sentralisere alle bilag og dokumenter vil du spare tid. Med klienaksess kan du få tilgang til Paperless via internett.

  • Enkelt med elektroniske bilag
  • Elektronisk attestering
  • Enkelt å finne bilag for en bestemt konto, leverandør etc. også for tidligere år
  • Ta ut enkle rapporter direkte til Microsoft ® Excel
  • Enkelt å ta ut bilag fra arkivet
  • Øvrige dokumenter - eget arkiv for forretningsavtaler, avstemminger, revisorbrev, selvangivelse, årsoppgjør etc.
  • Enklere for revisor
  • Fleksibelt og tilgjengelig