Paperless - Company Inbox

Med Company Inbox kan du effektivisere og automatisere mottak av dokumenter som skal inn i Paperless. Du kan sette opp forskjellige typer kilder (som e-post, XML/EHF faktura fra Autoinvoice og utdelt mappe i eget nettverk) som du ønsker Company Inbox skal hente dokumenter fra.

  • Motta Inngående fakturaer fra Leverandør på e-post eller EHF
  • Mottatte fakturaer sendes ut på dokumentflyt for attestering (en eller flere personer kan attestere fakturaene)